Elastic EVP

רובנו כבר יודעים מה הוא EVP (הצעת ערך לעובד) – אותו סיפור ייחודי המאפיין את הארגון, זיקוק הערכים הארגוניים עליהם נקיים וניישם את מיתוג המעסיק.
ה – EVP הוא תוצר של מחקר עמוק בארגון, לרוב משתתפים בו העובדים, המנהלים, המועמדים, המתחרים ועוד… לכן, אפשר לומר שה- EVP נוצר בצלמו ובדמותו של הארגון.
אבל, בעולם העבודה שלנו בו הכל גמיש ומשתנה, דורות חדשים נכנסים לעבודה ומביאים איתם שינוי בתפיסה ובצורת העבודה. ארגונים מתמזגים ומתרחבים וגמישות מחשבתית היא ערך חשוב שאנחנו בודקים אצל המועמדים שלנו.
האם נכון שה- EVP שלנו לא ישתנה? לא יתפתח? לא יתגמש? אולי ישנה צורה מריבוע לעיגול? מכחול לירוק? מקטן לגדול?
התשובה היא כמובן שה- EVP חייב להיות גמיש, להשתנות ולהתאים את עצמו לארגון.
בעולם העבודה החדש, בו הכל מתקיים באי וודאות ובשינוים גדולים, אני רוצה להציע לכם לאמץ Elastic EVP.
זהו EVP המשתנה עם הארגון והאנשים המרכיבים אותו. השינוי יכול להיות גם קטן, לדוגמא: בעדכון של אחד הערכים, בהוספה של ערך שפעם לא יכלנו לנכס לעצמינו או בהחלפה של ערך בערך.
נשאלת השאלה איך נדע מתי ואיך לעדכן אותו? האם כל שנה? האם רק כשקורה משהו גדול (כדוגמת: התמזגות בין חברות).
התשובה לכך תהיה לרוב אצל מי שמחזיק את מיתוג המעסיק בחברה.
אין לכך תשובה חד משמעית שנכונה לכל הארגונים, ושוב, מדובר במשהו מאוד פרסונלי לארגון. יש ארגונים שלא ירגישו צורך לעדכן את ה- EVP במשך שנים.
אותם ארגונים ירגישו שה- EVP עונה על ההגדרה שלהם לסיפור המיוחד של החברה ומשרת אותם בכל הרבדים הנדרשים.
ארגונים אחרים ירגישו צורך לדייק אותו או לשנות אותו מאותן הסיבות שהוזכרו בתחילה.
מה שבטוח הוא: לכל ארגון מתאים EVP אחר ולתקופה אחרת.
כמו כל דבר בעולם העבודה, עלינו להיות עם היד על הדופק – מתי צריך להשתנות, לחדד, ואולי אפילו להיות קצת אחרים…
חזרה ל Different Employer Brand