מה זה מיתוג מעסיק עם שרון ישראל מאקסטרה מייל | מיתוגה פרק 1

פרק פותח עם שרון ישראל מנכ"לית XTRA MILE מהו מיתוג מעסיק, איך נגשים עליו על מה חשוב שנים דגש ומה השוני בין ארגונים שונים המאמצים מיתוג מעסיק.