תהליך מיתוג מהעסיק ב- ECI

איך רותמים הנהלה וארגון שלם לתהליך מה הצעדים שחשוב להתייחס אליהם אדווה מטוס בסטיאנס