חשיבות המנהלים בתהליך מיתוג מעסיק

על מיתוג מעסיק אמרנו (כמעט) הכל.
אבל מה עם המרכיב החשוב ביותר במיתוג? המנהלים.
5 תובנות מההרצאה שלי לפורום ניהול השבוע,
★ניהול ישיר הוא הסיבה העיקרית בגינה עובדים נשארים בארגון והוא הסיבה העיקרית לעזיבת הארגון.
★מערכת היחסים של עובד עם מנהל היא המדד החשוב ביותר להצלחה או כישלון במיתוג המעסיק.
★ניהול קובע את התרבות הארגונית ומשפיע ישירות על המציאות והתפיסה של העובד של – איך זה לעבוד בארגון.
★ניהול חווית העובד לאורך מחזור חיי העובד הוא אחריות ארגונית לפיה לצוות הניהולי יש מודעות טובה למותג המעסיק בזמן אמת והוא אינו מסתמך רק על משאבי אנוש להטמעת האסטרטגיה למיתוג מעסיק.
★מנהיגות ניהולית מחליפה את הניהול המסורתי ומשרתת נכון יותר את מותג המעסיק שלכם.